Kit Archive

2024 – Kappa

Home Kit
Away Kit

2023 – hummel

Home Kit
Away Kit
Third Kit

2022 – hummel

Home Kit
Away Kit
Third Kit

2021 – hummel

Home kit
Away kit

2020 – hummel

Home kit
Away kit
Third kit

2019 – Erreà

Home Kit
Away Kit

2018 – Erreà

Home Kit
Away Kit
Commemorative kit

2017 – Erreà

Home kit
Away kit
Commemorative kit

2016 – Erreà

Home Kit
Away Kit
Alternate Kit

2015 – Erreà

Home Kit
Away Kit

2014 – ISC

Home Kit
Away Kit
Special Edition - World Club Challenge Kit

2013 – ISC

Home Kit
Away Kit
Special Edition - Superman Man of Steel Kit

2012 – ISC

Home Kit
Away Kit
Special Edition - Joining Jack Charity Kit

2011 – KooGa

Home Kit
Away Kit
Special Edition - World Club Challenge Kit

2010 – KooGa

Home Kit
Away Kit

2009 – KooGa

Home Kit
Away Kit

2008 – KooGa

Home Kit
Away Kit

2007 – JJB Sports

Home Kit
Away Kit

2006 – JJB Sports

Home Kit
Away Kit

2005 – Patrick

Home Kit
Away Kit

2004 – Patrick

Home Kit
Away Kit

2003 – Patrick

Home Kit
Away Kit

2002 – Adidas

Home Kit
Away Kit

2001 – Adidas

Home Kit
Away Kit

2000 – Adidas

Home Kit
Away Kit

1999 – Nike

Home Kit
Away Kit

1998 – Nike

Home Kit
Away Kit

1997

Home Kit
Away Kit

1995-96 – Puma

Home Kit
Away Kit

1994-95 – Puma

Home Kit
Away Kit

1992-94 – Ellgren

Home Kit
Away Kit

1989-92 – Ellgren

Home Kit
Away Kit

1988-89 – Umbro

Home Kit
Away Kit

1986-88 – Umbro

Home Kit
Away Kit

1940-80

1970s
1960s
1950s
1940s